Nõustamissüsteemi võrgustiku koolitamine

2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta novembrini viib Gravitas Consult OÜ läbi Integratsiooni Sihtasutuse tellitud hanget "Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete koolitamine ning õppematerjalide kaasajastamine".

Hanke käigus töötab Gravitas Consult OÜ välja koolitusprogrammi, mille eesmärk on riigiasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ja kolmanda sektori organisatsioonide Eesti vähelõimunud püsielanike teenindavate ametnike ja töötajate ning nõustamiskeskuse töötajate nõustamis- ja infosüsteemi sihtrühmale vajaliku info andmine ning vajadusel sihtrühma kuuluvate isikute asjakohastesse asutustesse suunamise suutlikkuse tagamine. Samuti kaardistatakse töö käigus seni olemasolevad õppematerjalid, analüüsitakse nende kasutamist ning vajadusel kaasajastakse, ühtlustatakse ning koostatakse uued koolitusmaterjalid.

Hanke raames viiakse läbi kolm kahepäevast koolitustsüklit. Esimene koolitus toimus 5. detsembril 2017.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevusele 5.1.3 „Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine“.

EL Sotsiaalfond horisontaal     logo final 5