Strateegiline planeerimine

Äriplaan on ettevõttele vajalik oma arendusprojektide kavandamiseks ja elluviimiseks, samuti saab äriplaani põhjal langetada juhtimis- ja rahastamisotsuseid. Äriplaan võib olla vajalik esitamiseks potentsiaalsetele investoritele, pankadele, riskifondidele või erinevatele rahastamisprogrammidele.

Äriplaani koostamine koosneb järgmistest põhietappidest: töögrupi moodustamine, ühise visiooni kirjeldamine, toodete või teenuste analüüs ja positsioneerimine, turu analüüs koos vajalike turu-uuringutega, turundus- ning finantsplaani koostamine.

Lähtuvalt projekti iseärasustest võib olla konsultandi rolliks äriplaani koostamise projekti koordineerimine, töökoosolekute ja ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine, ettevõtte nõustamine erinevate analüüsimeetodi kasutamisel, vajaliku lisainformatsiooni hankimine ja analüüs vm kokkulepitud tegevused.