Projektide juhtimine

 

Gravitas Consult aitab teid meelsasti projektide elluviimisel, et kõik planeeritud tegevused saaks õigeaegselt ja korrektselt tehtud. Ja mis kõige olulisem – et aruandlus kulgeks sujuvalt.
Projektijuhtimine koosneb tavaliselt järgnevast:

  • projektimeeskonna kokkupanek ja ülesannete täpne jaotus;
  • projekti aktiivne juhtimine ja jälgimine, et tegevused toimuks eelarve ja ajagraafiku piires ning vastavalt rahastaja esitatud erinõudmistele;
  • hangete läbiviimine;
  • suhtlemine projekti partnerite ja rahastajaga;
  • tegevus- ja finantsaruandluse koostamine projekti rahastajale;
  • püstitatud eesmärkide ja projektiga saavutatu võrdlev analüüs.