Rahastamistaotluste koostamine

Gravitas Consult erilise tähelepanu all on Euroopa Liidu välisabiprogrammid, mille raames projektide koostamine on keerukas ja aeganõudev töö. Gravitas Consult osutab teenust nii sobiva rahastamisprogrammi kindlakstegemisel kui ka edasisel projekti kokkupanemisel ja tehnilisel vormistamisel. Rahastamistaotluste koostamine sisaldab endas laias laastus järgmist:

  • projekti idee määratlemine ning eesmärkide püstitamine;
  • oodatavate tulemuste defineerimine;
  • tegevuskava ning eelarve koostamine.

Lisaks rahastamistaotlusele aitame oma klientidel koostada ka projekti tasuvus- ja teostatavusuuringuid, äriplaane jm rahastaja poolt nõutud lisadokumente.

Omades laia kontaktide võrgustikku nii avaliku-, era- kui ka kolmandas sektori organisatsioonide hulgas, aitavad Gravitas Consult konsultandid vajadusel leida ka sobivaid projektipartnereid.