GRAVITAS CONSULT OÜ JUHIB KESK-LÄÄNEMERE PROGRAMMIST 2014-2020 RAHASTATAVAT PROJEKTI "ACTIVE AGE"

Projekti partneriteks on Setomaa Valdade Liit, Ape vald ning Engure vald. Projekti “Active Age” eesmärgiks on võrdsemate võimaluste loomine tööturul osalemiseks Setomaa piirkonnas ning Ape ja Engure valla elanikele, kes on vanuses 55+ ning olnud tööturult eemal kauem kui aasta. See saavutatakse läbi koolitusprogrammi ning tugirühmade elluviimise ca 100-le osalejale. Projekti koordinaatoriks ja finantsjuhiks on Silja Lehtpuu.