GRAVITAS CONSULT OÜ JUHIB EESTI – LÄTI PROGRAMMI 2014-2020 RAHASTATAVAT PROJEKTI "COOP LOCAL"

Coop local logo

Projekti partneriteks on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald. Projekti “Coop Local” eesmärgiks on elavnenud piiriülene koostöö ja ärisuhted kohalik toidu väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel. Projekti tegevuste kaudu soovitatakse julgustada Eesti-Läti piirialadel (Setomaa, Räpina, Vastseliina/Orava, Ape, Smiltene) tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida. Projekti koordinaatoriks ja finantsjuhiks on Silja Lehtpuu.
21.-22. aprillil 2017 toimus projekti sihtrühma kuuluvate Eesti ja Läti ettevõtjate kontaktüritus, kus kaardistati ettevõtete hetkeolukord ja huvid ning ootused. Kokku osales üritusel enam kui 70 ettevõtjat Kagu-Eestist ja Ape/Smiltene piirkonnast.

 

 

Coop local photo